Anmälan

Företagare och tävlare i fiskröknings FM - Har du ännu anmält dig med till skördefestens program?

Via Lyyti-länken kan du anmäla dig till alla fyra evenemang som skördefesten i år består av:

- Skördefestmarknaden på Nagu torg, lördagen 15.9 kl. 10.00-15.00
- FM-tävling i fiskrökning på Nagu torg, lördagen 15.9 kl. 14.00
- Restaurangdagarna, fre-sö 14-16.9
- Öppna gårdar, söndagen 16.9 kl. 10.00-16.00

Kryssa bara i det evenemang som du vill delta i och fyll i resten av formuläret.

https://www.lyyti.fi/reg/Saariston_Sadonkorjuujuhla_9754/se

© Skärgårdens Skördefest 2018
Planning & design: SydWeb